Yanılmışım, babam haklıymış!

Geleneklerini kaybetmek suretiyle kendisine yabancılaşmış bir toplumun fertleriyiz artık. Kültürel değerlerimizin bize sunduğu yaşam biçimimizi değiştirerek yeni bir değerler silsilesinin sahip ve savunucuları olduk.

Sağ elle yemek yeme alışkanlığımızı, birileri bıçağı sağ tarafımıza koyunca kaybettik.
Bize ‘moda’ diye tabir edilerek sunulan ve sürü psikolojisini tahrik eden bir anlayış sonucu, bir yandan göbeğimizi açıkta bırakan elbiseler giydik, bir yandan da habire giydiğimiz elbise dolayısıyla açık kalan göbeğimizi bir refleksle de olsa örtmeye çalıştık.
Büyüklerimiz bizlere geleneklerimizle ilgili birçok şey söylemişlerdir. Ancak bizden öncekiler bunları öyle katı şekilde uyguladılar ki onlardan sonraki kuşak olarak biz de aksine tamamen buharlaştırdık geleneklerimizi. Çevremiz ve örf âdetlerimizin üzerimizdeki baskısı, iradenin bizim elimize geçmesinden sonra, örf ve âdetlere karşı büyük çoğunlukla yok sayıcı bir tavır geliştirmemize neden oldu. Büyüklerimizin bizimle ilgili olan davranışlarını gözden geçirip doğru olanı uygulama çabası içerisine girmek yerine, onların tüm davranışlarını belki de uzun bir müddet yok saydık. devamı için