Aşk Gazeli

Bilenler müteveccih olur iklim-i aşka
Ma’rifet bulunmayan kalple aşka varılmaz.

İnananlar ancak tutuşur âteş-i aşka
Yakîne ulaşmayan kalple aşkta yanılmaz.

Mûti olur âşık, itaat gerek ma’şûka
Tâ’at üzre olmayan kalple aşkta kalınmaz.

Fâkr-u fena içre olan vâsıl olur ancak
Benlik kaygusundaki kalple aşka varılmaz.

Edep giysisin giyip dal aşkın derûnuna
Ey! Ummân-ı aşka dalmadan âşık olunmaz.

Şubat 2017