Dua

Allah’ım!
Kalbimizi dinin üzre sabit kıl.
Müslüman olarak yaşat,
müslüman olarak
hem de güzel bir ölümle öldür
ve salihlerle birlikte
haşr et.

Mutlak vekilimiz Sen’sin.
Zayıf anlarımızda
ve her anımızda
elimizi bırakma.
Bizi nefsimizin,
insî ve cinnî şeytanların
tasallutundan kurtar.
Sonumuzu hayr eyle…
Tam bir teslimiyetle sana
kavuşmamızı
ve sana kavuşmanın
hazzına erişmemizi sağla.
Bizi mûti
ve sabırlı bulacaklarından eyle.
Bizden razı olduğun halde Sana kavuştur.
Bizi bağışla!
Bize merhamet et!
Bize acı!

Muhakkak ki Sen
merhametlilerin
en merhametlisisin.