Ey Oğul! – 1

Ey oğul!
Güçlü isen
Allah’a sığın, mücadele et
ve kazan.
Ama ezme.
Eşitsen
Allah’a sığın, mücadele et ve kazan.
Ama ezme.
Zayıf isen sulh iste.
Olmazsa
Allah’a sığın, mücadele et.
Ve savaş.
Ama ezilme.
Ezdirme kendini.
İnsanlığını
müslümanlığını
onurunu
izzetini
şerefini
haysiyetini.

Ey oğul!
Er ya da geç
Herkes için mukadderdir ölüm.
Hayatta kalmak için
izzetini kaybetme.
Bil ki!
Onu kaybetmek
ölmekten bin defa daha ağırdır.Hem onu kaybedip
hem ölmek de var.
Vicdansızlar,
ahlaksızlar
daha çok böyle yaparlar.
İzzetini
insanlığını,
müslümanlığını
ayaklar altına alır
sonra yine öldürürler.Unutma!
Ölüm bir anlıktır…
Ama
onurunu kaybedersen
her gün yeniden ölürsün…

Ey oğul!
Bir ferdi vahidsen eğer
ve bulunduğun ortamda
izzetine ve hayatına kastedilecekse,
ve buna mani olamayacaksan şayet
gücünü toparlayıncaya kadar
bulunduğun yeri terk et…

Geri çekil,
Hiç birini kaybetme!

08.01.2015