Sükût ağır olur

Sözlerimin hesabı bana ait.
Bazan girân olur kelimeler.
Kaybolur sükûtun hafifliği.
Bazan sükût bir başına
dağ gibi oturur insanın yüreğine,
kelimeler özlemle beklenir
ol vakit.

Lâkin
inkisâr etmişse gönül,
dil âbâd olmaz.
Çehre abûs,
söz girân,
sükût ağır olur.

Kasım 2016