Hayat akar

Derinlerde bir yerde
göz değer
fay kırılır.
Tsunami olur.

Su akar
bulur yolunu.
Bend değiştirmez bunu.
Her bend,
değiştirsin için
inşa edilir
suyun yolunu.
Ama
su akar
yolunu bulur.
Bazan
bend olur,
su yıkar
yolunu bulur.

Su akar
Zaman akar
Hayat akar…
Hayat akar ve
yolunu bulur.
Önünde durulmaz.
Su zapt edilmez
Zaman esir edilmez
Tutsak edilmez hayat.
İnsan
Aklı ile kalbi arasında
gider gelir.
Kalbinin muradına aklı
Aklının arzularına kalbi
tam yol vermez.
Kalbi aklına bend olur
aklı kalbine.

Su akar
bulur yolunu.
Hayat akar
bulur yolunu.
İradesiyle yol çizer insan.
İyiye
Kötüye.
Hem kalbi
Hem aklı yıkılır
hayata yol vermeyenin
meşru olanı istemeyenin
kalbini yoklamayanın
niyetini iyi tutmayanın
samimi olmayanın…

Allah’ın himayesinde olacaksa
yol açmalı.
Zira
hayat akar
yolunu bulur.
Su gideceği yere
Hayat
olacağına varır…

2017