Oku Cancağızım!

Cancağızım,
Ehl-i dîl isen şayet
Ahsenü’l-kasâs hiç nazil olmamış
Mecnûn hiç yaşamamış
Fuzûlî hiç konuşmamış gibi
davranamazsın.
Bîgâne
kalamazsın hiç bir şeye
aşk adına ortaya konulan.
O halde dön
bak,
dinle
ve oku!

Sevdiğim, dönüp baktığım beyitlerden…

Aşk imiş her ne var âlemde.
İlm bir kîl-u kâl imiş ancak.
Fuzûlî

Bende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var.
Âşık-ı sâdık benem Mecnûn’un ancak adı var.
Fuzûlî

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana.
Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf deği.
Nef’î

Hârâbât ehlini hor görme zâhid
Hazineye mâlik ne viraneler var.
Râgıb Paşa

Ger ben ben isem nesin sen ey yâr!
Ger sen sen isen neyim men-i zâr.
Fuzûlî

Cihân-ârâ cihân içredür, arayıbilmezler.
O mâhiler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler.
Hayalî