İlliyet

Umûr-u dünyanın
câzibesine kapılan insan için
bir zindan olur dünya,
nefesin keser,
bîhuzur bırakır.

Huzur talep ederse şayet
mutlak bir illiyet kurmalı insan
kendiyle alakalı
hem haricinde dünyanın.

Bir illiyet… Lakin
önce bilmeli kendin,
kendin bilmeli insan.
Zira
ancak kendin bilen, bilir:
bilinmesi vacip olan kimdir?