Editörden…

Muhterem kârî,
Sözlerimin muhatab-ı hassı benim;
başkası değil.
Zinhâr alınmasın kimse üzerine.
Her kimesne ki
burada kendisi için faydalı bir şeyler bulur,
onu alsın.
Bir de dua gönderiversin.
Lâkin bir kârî bul/a/mazsa alacak hiçbir şey,
ol vakit gülüp geçsin.
Dert etmesin.
Sen dahi dert etme.