Terör, habis bir urdur.

Terör,
bedende
habis ur gibidir.
Bütün hüceyremizle
hem bu habis uru tanımalı
hem ona karşı ciddi ve etkili
bir dayanışma içerisinde olmalıyız.
Geçmişinde zulüm bulunan,
zulme meyyal her oluşum,
her örgüt, her grup
aynı şekilde
habistir,
urdur.