İmtihan içinde imtihan


Bir sevdiği vefat edince
Ahirette buluşacağına inanır insan.
Dahası hisseder bunu.
Bu inanç artırır ahirete özlemini.
Ve ahirete göç,
daha çok
sevdikleriyle buluşmanın heyecanıyla
gönle hoş gelir.

Şimdi;
Sevilenler bir imtihandır.
Vefat bir imtihan.
Ahirete özlem bir imtihandır.
Rabbin sevgisini bastıran
her şey bir imtihan…

Sevgi bir imtihandır…
Zira derinliklerinden
şirk kokusu gelir…

Temmuz 2016