Her Hükmüne Razıyım!

İşte
teslim oldum.
Her hükmüne razıyım!

Rahmet diyarı
esman
esenlikler ülkesi.
Bir adın ‘Rahîm’,
‘Hayy’ bir adın.
‘La Yemût’sun.  

Senden geldik.
Dönüşümüz Sanadır…

İşte geldim.
Razıyım her hükmüne!
Sonsuzluk ülkesi esman
Ebediyet diyarı…
Bir adın ‘Evvel’,
‘Âhir’ bir adın.
‘Bâkî’sin.

İşte
Razıyım her hükmüne!
Emniyet diyarı esman
Güvenlikler ülkesi.
Bir adın ‘Selâm’,
‘Mü’min’ bir adın.
‘Sultan’ Sensin
Ferman Senin…

Senden geldik
kavuşmamız Sanadır…

Kasım 2015