Anla Cancağızım!

Cancağızım!
Neden âşık-ı sâdıklar,
aşk derdiyle muzdarip olanlar
aşk acısı
geçsin istemezler?
İstemezler hiç
iyileşsin gönül yaraları?
Neden onda görürler yine
dermanını dîl yarasının?
Dön,
Bak,
Oku ve
Anla!

Sevdiğim, dönüp baktığım beyitlerden…

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tâbib
Kılma derman kim helâkim zehr-i dermânındadır
Fuzûlî

Nüsha-i âşufte-i dîvân-ı ömrüm sorma hîç
Hat galat imlâ galat inşâ galat ma’nâ galat
Lâedrî

Fuzûlî rind-i şeydâdır, hemîşe halka rüsvâdır,
Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı?
Fuzûlî

Ya Râb belâ-yı aşk ile kıl âşina beni.
Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni.
Fuzûlî

Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su.
Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su.
Fuzûlî

Ger görmemek dilersen resm-i cefâ Fuzûlî
Olma vefaya tâlib dünyâ-yı bî-vefâde.
Fuzûlî