Vefa

Ger bilirsen hayatın zevk-i ruhânisi,
mahfîdir kulun Allah’a vefâsında.
Zira kim İlâhî bir haslettir vefa,
Nebevî bir tavır.
Ve imandan neş’et eden bir tarz-ı asîl.