Ey oğul! – 6

Ey oğul!

Bil ki!
Yaşları ne olursa olsun
İnsanların ruh halleri
Hayatın evreleri gibidir.

Bebek ruhlu insanlar vardır,
bağımlıdırlar.
Kendilerini besleyecek bir güce muhtaçtırlar.

Çocuk ruhlu insanlar vardır,
savunmasız
ve korunmasızdırlar.
Yanlarında onları koruyacak bir güce ihtiyaç duyarlar.

Genç ruhlu insanlar vardır,
güçlü ve kuvvetli dururlar.
Korurlar kendi haklarını.

Olgun ruhlu insanlar vardır,
güç ve kuvvetleri yerindedir
ama Allah’ın hıfzına kânidirler.

İhtiyar ruhlu insanlar vardır,
güç ve kuvvetleri yerinde değildir,
Allah’a havale ederler.

Yaşlı ruhlu insanlar vardır,
savunmasız,
korunmasız
ve bağımlıdırlar.
Yürekten dilerler
İlahi adaleti.

Ey oğul!
Sen herkese karşı
âdil ol
adaletli davran.
Bir halife gibi
bir kardeş gibi
abdullah gibi…

Ağustos 2015