Sâye-i insan

Sakın aldatmasın seni netleşmesi gölgenin
Sâye-i insan zemine yaklaştıkça netleşir.

Sakın sanma ki ışığa yakın olmak kâfidir
Ger maveradaysa ışık çehre hep zulmet kalır.