Hayat

Arındırıp bütün fazlalıklarından
sadeleştirmek gerek
onca keşmekeşliğine rağmen
hayatı.
Ve özetlemek
bütün giriftliğine rağmen
varoluşu.

Ben
burda/
yerkürede
şu yaşadığım vakitlerde
yalnızca
ve sadece
bir kulluk imtihanındayım.
Ötesi ve gerisi
kıymetten vâreste.

Eylül 2017

Kıymeti başkadır her vaktin

Zaman, mekan ve kadir bilmek…
Kıymeti başkadır her vaktin
ve her mekanın başka.
Cuma ve Ramazan…
Ve bir gece yıldız gibi zirvesinde zamanın.
Kıymet veren kadar kıymetlidir her şey.
Ol gece bin aydan hayırlıdır.
bir ömre bedel…
Kadir gecesidir.
Bi’set gecesi.
Nüzûl gecesi…

Kadir gecesinin ne olduğunu
nereden bilir insan?

Huzur

Yâdından dûr etmemeli insan:
Dünya,
kapısında ‘lâ râhete’ yazan
iki kapılı bir han.
Bilmeli
neyi arayacağını orda
ve neyi bulamayacağını.
Tâ rahat peşinde koşup
beyhûde yorulmasın.

Nisan 2017

Söyle Cancağızım!

Söyle cancağızım!
Ger hâlet-i içre huzurluysan
aşkın her haline
dair sen de konuş.
Sözler söyle
zamana yenilmeyecek.
Sözleri baki kalan
faniler gibi
hoş bir sadâ bırak.
Tenin
sen de göster
çaresizliğini
sözler karşısındaki.
Fenânın
bekâ karşısındaki
çaresizliği gibi…
Dön,
bak,
dinle,
oku,
anla ve
söyle…
devamı için