Zaman

Zamanın bir hafızası vardır.
Ve mekanın da bir hafızası.
Bir daire formunda ilerler sanki zaman.
Bir daire formunda,
döne döne…
Zaman mekanla vardır
ve mekan zamanla eskir
öyle görünür bize.
Oysa bir hallâkiyet işler hepsinde
kesintisiz
kesintisiz…

Vefa

Ger bilirsen hayatın zevk-i ruhânisi,
mahfîdir kulun Allah’a vefâsında.
Zira kim İlâhî bir haslettir vefa,
Nebevî bir tavır.
Ve imandan neş’et eden bir tarz-ı asîl.

Sâye-i insan

Sakın aldatmasın seni netleşmesi gölgenin
Sâye-i insan zemine yaklaştıkça netleşir.

Sakın sanma ki ışığa yakın olmak kâfidir
Ger maveradaysa ışık çehre hep zulmet kalır.

Şehr-i Siyam

Sultanlara lâyık bir ihtiramla karşılayıp
hürmetle ağırlayabilmek gerek şehr-i siyâmı.
Kıymet ehlinin işidir elbet
farkın ayırdına varmak
ve takdir edebilmek kıymeti.
Ey hoşnutluğunun peşinde koştuğumuz!
Ey rızası her şeye bedel!
Ziyadeleştir hazzını kulluğumuzun.