Bir turnusol kağıdı şimdi Filistin

Senin nefes almana müsaade etmedi siyonist İsrail.
Ve sen küvezde öldün Filistinli kardeşim.
Bir lütuf olarak yaşadın şehâdeti.

Onlar peygamberlerine bile burun kıvırdılar.
Bir lanet boyası var görünen yerlerinde.
Bencilliklerinde,
nankörlüklerinde,
ihtiraslarında,
hayatı kaybetme korkularında.
Kadîm bir seçkinlik payesi vermeye çalışırlar kendilerine.
Lâkin denî bir renk piksel piksel ele verir onları.
Güvensizlikleri bakışlarındaki kaypaklıkta
somutlaşır.
Bir samimiyet yoktur inançlarında.
‘Sen git Rabbinle birlikte savaş’
diyecek kadar iman etmişlerdir peygamberlerine.
Dostlukları asla güven vermez.
Ve itibar edilmez sözlerine.

Horlanmışlardır.
En çok onlar bilirler bunun ne olduğunu.
Sürülmek nedir
bunu da.

Kendilerine uzatılan yardım eline ihanet tevarüs etmiştir onlarda.
Nefes bile almalarına izin vermezler Filistin’in asil çocuklarına.
Suyu da esirgerler.
Bebek, çocuk, kadın, ihtiyar dinlemezler.
Ölüm kusarlar.
Hep bir Musa korkusu vardır yüreklerinde.
Dünyanın cennet olmadığını,
Allah’ın iradesinin
heveslerinin üstünde olduğunu bildirecek,
bir Musa korkusu.
Bu yüzden kasdetmişlerdir peygamberlerine.
Kördürler hakikate,
sağırdırlar…
Hakkın ve ahlakın uzağındadırlar.
Bir Ömer yurdunu
bir Selahaddin
bir Selim yurdunu işgal hevesindedirler hâlâ.

Oysa orası
Mesci-i Aksa.
Âlemlerin Rabbinin çevresini mübarek kıldığı belde.
Ümmetin yurdu.
Mücahidlerin bir düşüp binler yeşerdiği
bereketli ve mübarek topraklar.

Filistin’in direnci
insanlığın selim aklının ve
vicdanının direncine inkılâp etti.
Modern hülyaları dağıtan bir direniş bu,
kapitalizmi dize getiren
ve bütün unsurlarıyla modernizmi çökerten bir direniş.

Bir turnusol kağıdı şimdi Filistin.
Ya yanında olunur,
ya karşısında.
Muhal çünkü

üçüncü hâl.
Yanında olmamak,
karşısında olmak demek zira.
Çekimserlik bir tarafgirliktir.
Vicdanın karşısında
ve zulmün yanında.
yanıbaşında.

Ey İslam’ın izzetli evlatları
Filistinli mücahidler!
Âlemlerin Rabbi mücahedenizi
ve şehadetinizi kabul eylesin.
Sarsılmaz inancınızla
ümmetin ve insanlığın ufkundaki karanlık bulutları dağıttınız.
Siyonistler ve onların hempalarının yüreklerine
sizdeki şehadet özlemiyle korku saldı Rabbimiz.
Ve milyonlarca yüreğe ferahlık..
Var olun…

Zafer ancak inananlarındır.
Lâ ğâlibe illallah!
Hasbunallah ve ni’me’l-Vekîl!
Ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-Nasîr…