Kıymeti başkadır her vaktin

Zaman, mekan ve kadir bilmek…
Kıymeti başkadır her vaktin
ve her mekanın başka.
Cuma ve Ramazan…
Ve bir gece yıldız gibi zirvesinde zamanın.
Kıymet veren kadar kıymetlidir her şey.
Ol gece bin aydan hayırlıdır.
bir ömre bedel…
Kadir gecesidir.
Bi’set gecesi.
Nüzûl gecesi…

Kadir gecesinin ne olduğunu
nereden bilir insan?