Bak insana!

Ne kadar da tezcanlı insan,
amma heveskâr.
Hayatını şekillendirir
nefse tabiiyyeti.
Zinhar sakınır
kendine şirk koşmaya
arzularında.
Oysa o şirk koşar Allah’a
heva vü hevesini.
Ger inanmak dilersen
bak insana:
Kıyafetine, etvârına, akvâline.
Ne kadarı kendi heva vü hevesinin mahsulüdür,
ne kadarı emr-i Rabbâni.
Ne kadarından nefs-i emmâresi hoşnuttur,
ne kadarından Rabbi.
Kıyas et.