Dünya

Yâdından dûr etmemeli insan:
Dünya, kapısında ‘lâ râhete’ yazan
iki kapılı bir han.
Ve bilmeli
neyi arayacağını orada
ve neyi bulamayacağını.
Tâ rahat peşinde koşup
beyhûde yorulmasın.
Belki
Hakk’a meyl edip
huzur bulsun.