Sultan

Sultana öykünür derler teb’a içün.
Her halde bu yüzden kıymetlidir her ay.
Zira şehr-i siyâmdır sultân-ı eşhûr.
Ondadır leyle-i Kadr, sultân-ı zaman.
Ve onda nâzil oldu Hazret-i Kur’an.

Ramazan 1441