Sen ey kalbim!

Söylenen her sözün bir bedeli var
Ve söylen/e/meyen sözlerin de bir bedeli.

O kadar çok sustum ki
Tâkâtim kalmadı konuşmaya.
Yazı kaldı öylece
Lakin söz de uçmadı gitti.
Bazan bülbül gibi tünedi yüreğime
Bazan bir baykuş gibi…

Huzurunu nâtamam kıldı gönlümün
dilimin şirâzeden çıkmış endâzesi.

Sen ey kalbim!
İstikamet üzre ol
dönme geri.
Zira her kararın bir bedeli vardır.
Ve her pişmanlığın bir bedeli.

Kasım 2016 – Antalya