Hayat

Arındırıp bütün fazlalıklarından
sadeleştirmek gerek
onca keşmekeşliğine rağmen
hayatı.
Ve özetlemek
bütün giriftliğine rağmen
varoluşu.

Ben
burda/
yerkürede
şu yaşadığım vakitlerde
yalnızca
ve sadece
bir kulluk imtihanındayım.
Ötesi ve gerisi
kıymetten vâreste.

Eylül 2017